Agrivoltaika

Moderní řešení pro instalaci FVE, díky kterému spojíte úrodnost půdy a energii ze slunce.

moderní komponenty
vše máme skladem

montáž již do 3 týdnů
od zaplacení zálohy

dlouhodobý servis
včetně revizí  

WallBox
Nabíjecí stanice

Online dohledové centrum
Nonstop hlídání výkonu

Servis FVE
Na 2 roky zdarma

Agrivoltaika

Moderní řešení pro instalaci FVE, díky kterému spojíte úrodnost půdy a energii ze slunce. Kromě úrody a pastvy pro dobytek získáte ze svého pole také elektřinu. Minimální omezení užitné zemědělské plochy - méně než 1 % Díky panelům vznikne mikroklima, které prospívá úrodě a maximalizuje výkon panelů. Instalujeme bifaciální, tedy oboustranné, fotovoltaické panely na svislou konstrukci s orientací na východ a západ

Jak agriovoltaika
funguje

Pro tyto instalace se využívají tzv. Bifaciální panely, které mají tu vlastnost, že vyrábějí energii nejen na straně panelu přímo osvětlené, ale i z o odraženého rozptýleného světla na straně druhé. Většinou se montáže realizují s orientací východ - západ, což znamená, že energie se vyrábí především v ranních a večerních hodinách.Výška konstrukce se pohybuje okolo 5 metrů a panely jsou umístěny kolmo v řadách ve vzdálenosti cca 8 – 15 m od sebe, aby všechny plochy mezi řadami instalovaných modulů byly dál plně využitelné. Studie navíc paradoxně prokázaly pozitivní dopady na produktivitu zemědělské produkce, neboť díky částečnému zastíněním pozemku zůstává mikroklima u povrchu země pro rostliny příznivější a nedochází v horkých dnech k tak extrémním úbytku vody.Naši specialisté vám vytvoří návrh, který bude plně vyhovovat potřebám vaší firmy a v souladu s platnou legislativou, která v tomto trendu postupně přizpůsobuje.

Agrivoltaika

Přípravné  a projekční  práce

Od podpisu smlouvy až do spuštění výstavby vaší nové fotovoltaické elektrárny uplyne s vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí cca 8 měsíců. Nejdelší časový úsek zabere získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu — 60 dnů. Námi deklarované lhůty jsou orientační a závisí na každém konkrétním případu, neboť jsme závislí na součinnosti příslušných úřadů.

1
Tvorba návrhu FV elektrárny na základě dodaných podkladů a informací.

Na základě informací, které jsme obdrželi od klienta vytvoříme návrh FV elektrárny na klíč pro potřeby daného zákazníka. Zákazník obdrží indikativní cenovou nabídku na realizaci a závaznou cenovou nabídku na projekční práce.

2
Podpis Smlouvy o dílo

Souhlasí-li zákazník s naším návrhem, rozsahem prací a částkou, tak probíhá vystavení a následný podpis Smlouvy o dílo na projekční práce.

3
Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

4
Předrealizační schůzka

Po uhrazení zálohové faktury proběhne tzv. předrealizační schůzka na místě instalace s naším technickým specialistou.

5
Zahájení projekčních prací

Poté následuje zahájení projekčních prací, přičemž celý tento proces začíná tvorbou žádostí o připojení výrobny do distribuční sítě. Po odeslání žádosti o připojení výrobny má distributor čas na vyjádření přibližně 75 dní.

6
Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury 

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o připojení vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

7
Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a vyhotovení žádosti o dotaci

Po uhrazení 2. zálohové faktury následuje zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zároveň zpracujeme a připravíme žádost o poskytnutí dotace. Tato část procesu trvá, včetně inženýrské činnosti, přibližně 120 dní.

8
Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

Stejně jako v předchozích případech vystavíme do 14-ti dní zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

9
Podání žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o poskytnutí  dotace 

Po uhrazení 3. zálohové faktury podáme Žádost o vydání stavebního povolení.

1
Podpis Smlouvy o dílo

Akceptuje-li zákazník naši závaznou cenovou nabídku na výstavbu FV elektrárny, přejdeme k vystavení a podpisu Smlouvy o dílo na realizaci díla.

2
Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

3
Objednání materiálu a příprava staveniště

Po uhrazení zálohové faktury následuje objednání materiálu a příprava staveniště. Tato část procesu trvá přibližně 60 dní. Tato lhůta  platí pouze v případě FTV větších než 1 Mwp, Materiál na na instalace FTV o nižším výkonu držíme skladem.

4
Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury

Po dodání materiálu na místo instalace následuje vystavení zálohové faktury se splatností 14 dní.

5
 Instalace FV elektrárny

Po uhrazení zálohové faktury následuje samotná instalace FV elektrárny, která trvá přibližně 30-90 dní v závislosti na velikosti instalace.

6
Post-administrace

Po dokončení instalace následuje proces tzv. post-administrace a výměny čtyřkvadrátového elektroměru, přičemž tato část procesu trvá přibližně 60 dní.

7
Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

Do 14-ti dní od dokončení procesu post-administrace vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

8
Spuštění FV elektrárny 

Funkčnost elektrárny ověříme zkušebním provozem. Po zaškolení personálu uvedeme elektrárnu do ostrého provozu a vy už vyrábíte čistou energii pro vaše potřeby.

9
Záruční a po záruční servis

Po dobu provozování FTV jsou vám naši technici k dispozici za účelem optimálního fungování vaší nové výrobny elektřiny

Agrivoltaika

Realizační práce

Společnost  FineSolar se zabývá vyhledáváním vhodných lokalit pro investování v oblasti fotovoltaiky a následně projektováním a výstavbou solárních projektů. Pokud máte vhodný objekt nebo nemovitost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím formuláře, abychom mohli nezávazně probrat možné formy spolupráce.

Firmy a instituce

Podmínky získání dotace pro firmy

V následujících letech si můžete zažádat o čerpání dotace na FVE v těchto programech:

 • Modernizační fond
 • Národní plán obnovy
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK
 • Přesné informace o podporovaných zdrojích najdete zde - prehleddotaci.cz

Následující dotační období přinese rekordní množství finančních prostředků, které budou moci využít všechny typy žadatelů, a to bez ohledu na právní formu. Rozhodnutí pořídit si FVE je nejen skvělá investice, ale také přispíváte ke snižování emisí CO2.

Modernizační fond – RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice

Podpora na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1 MWp i nad 1 MWp. Zažádat o tuto dotaci mohou však jen firmy, které již podaly předběžnou žádost. V případě, že jste předběžnou žádost nepodali, musíte vyčkat na další kolo. O dotaci mohou žádat stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Národní plán obnovy – Přechod na čistší zdroje energie (FVE)

Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky a zelenou digitální transformaci. Jedná se o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Součástí Národního plánu obnovy (NPO) je také dotační výzva „Přechod na čistší zdroje energie“. Díky tomuto kroku lze získat dotaci až 35 % ze způsobilých výdajů na výstavbu fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp a až 50 % na instalaci bateriového systému.

Národní plán obnovy má v plánu přerozdělit v rámci programu do roku 2026 až 180 mld. Kč.

OP-TAK - Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (NPO)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027) plynule navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020). Cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť).

Na co lze žádat dotaci
 • Pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
 • stavební práce, dodávky a služby,
  projektová dokumentace,
  inženýrská činnost (TDI, AD).
Kdo může dotaci získat

Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Forma a výše podpory
 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 - 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post - tedy po realizaci projektu.
Hlavní podmínky dotace

Podpořeny budou projekty od 1kW do 1MW. Při žádosti o dotaci se ale nejvíce vyplatí projekty za 2 mil. Kč a výše (odpovídá cca 500 m2 plochy nebo 250 ks solárních panelů).

 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Příjem žádostí:

do 30. 11. 2022

Kontaktujte nás,
abychom Vám vypracovali nezávaznou nabídku

Po vyplnění poptávkového formuláře Vás kontaktujeme a dohodneme termín schůzky s naším technickým zástupcem.

Typ zařízení
Velikost objektu
0
m2
Děkujeme vám za vyplnění formuláře.
Brzy vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.