Fotovoltaické elektrárny nové generace pro firmy

Střešní instalace fotovoltaických elektráren je ideální řešení, jak si zajistit výhodnou cenu elektrické energie.

moderní komponenty
vše máme skladem

montáž již do 3 týdnů
od zaplacení zálohy

dlouhodobý servis
včetně revizí  

WallBox
Nabíjecí stanice

Online dohledové centrum
Nonstop hlídání výkonu

Servis FVE
Na 2 roky zdarma

Bytové domy

Střechy bytových domů nabízí velmi dobrou příležitost pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Připravte se na možnost využít potenciál dosud nevyužitých ploch díky připravované legislativní změně zjednodušující rozúčtování dodané energie mezi nájemníky.

Pro více informací kontaktujte naše specialisty, kteří Vám pomohou projekt realizace připravit a následně s využitím dotace i zrealizovat.

Solární parky

Naše společnost pro Vás připraví projekty na využití vhodných pozemků pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, včetně vyřízení dotace a následné instalace celého zařízení.

Pro více informací kontaktujte naše specialisty, kteří Vám pomohou projekt realizace připravit a následně s využitím dotace i zrealizovat.

Agrivoltaika

Moderní řešení pro instalaci FVE, díky kterému spojíte úrodnost půdy a energii ze slunce. Kromě úrody a pastvy pro dobytek získáte ze svého pole také elektřinu. Omezení užitné zemědělské plochy je minimální - méně než 1 % Díky panelům vznikne mikroklima, které prospívá úrodě maximalizuje výkon panelů. Instalujeme bifaciální, tedy oboustranné, fotovoltaické panely na svislou konstrukci s orientací na východ a západ.

Firmy a instituce

Přípravné  a projekční  práce

Od podpisu smlouvy až do spuštění výstavby vaší nové fotovoltaické elektrárny uplyne s vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí cca 8 měsíců. Nejdelší časový úsek zabere získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu — 60 dnů. Námi deklarované lhuty jsou orientační a závisí na každém konkrétním případu, neboť jsme závislí na součínnosti příslušných úřadů.

1
Tvorba návrhu FV elektrárny na základě dodaných podkladů a informací.

Na základě informací, které jsme obdrželi od klienta vytvoříme návrh FV elektrárny na klíč pro potřeby daného zákazníka. Zákazník obdrží indikativní cenovou nabídku na realizaci a závaznou cenovou nabídku na projekční práce.

2
Podpis Smlouvy o dílo

Souhlasí-li zákazník s naším návrhem, rozsahem prací a částkou, tak probíhá vystavení a následný podpis Smlouvy o dílo na projekční práce.

3
Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

4
Předrealizační schůzka

Po uhrazení zálohové faktury proběhne tzv. předrealizační schůzka na místě instalace s naším technickým specialistou.

5
Zahájení projekčních prací

Poté následuje zahájení projekčních prací, přičemž celý tento proces začíná tvorbou žádostí o připojení výrobny do distribuční sítě.Po odeslání žádosti o připojení výrobny má distributor čas na vyjádření přibližně 75 dní.

6
Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury 

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o připojení vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

7
Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a vyhotovení žádosti o dotaci

Po uhrazení 2. zálohové faktury následuje zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zároveň zpracujeme a připravíme žádost o poskytnutí dotace. Tato část procesu trvá, včetně inženýrské činnosti, přibližně 120 dní.

8
Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

Stejně jako v předchozích případech vystavíme do 14-ti dní zálohovou fakturu ve výši ..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

9
Podání žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o poskytnutí  dotace 

Po uhrazení 3. zálohové faktury podáme Žádost o vydání stavebního povolení.

1
Podpis Smlouvy o dílo

Akceptuje-li zákazník naši závaznou cenovou nabídku na výstavbu FV elektrárny, přejdeme k vystavení a podpisu Smlouvy o dílo na realizaci díla.

2
Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury

Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

3
Objednání materiálu a příprava staveniště

Po uhrazení zálohové faktury následuje objednání materiálu a příprava staveniště. Tato část procesu trvá přibližně 60 dní. Tato lhůta  platí pouze v případě FTV větších než 1 Mwp, Materiál na na instalace FTV o nižším výkonu držíme skladem.

4
Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury

Po dodání materiálu na místo instalace následuje vystavení zálohové faktury se splatností 14 dní.

5
 Instalace FV elektrárny

Po uhrazení zálohové faktury následuje samotná instalace FV elektrárny, která trvá přibližně 30-90 dní v závislosti na velikosti instalace.

6
Post-administrace

Po dokončení instalace následuje proces tzv. post-administrace a výměny čtyřkvadrátového elektroměru, přičemž tato část procesu trvá přibližně 60 dní.

7
Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury

Do 14-ti dní od dokončení procesu post-administrace vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

8
Spuštění FV elektrárny 

Funkčnost elektrárny ověříme zkušebním provozem. Po zaškolení personálu uvedeme elektrárnu do ostrého provozu a vy už vyrábíte čistou energii pro vaše potřeby.

9
Záruční a po záruční servis

Po dobu provozování FTV jsou vám naši technici k dispozici za účelem optimálního fungování vaší nové výrobny elektřiny

Firmy a instituce

Realizační práce

Společnost  FineSolar se zabývá vyhledáváním vhodných lokalit pro investování v oblasti fotovoltaiky a následně projektováním a výstavbou solárních projektů. Pokud máte vhodný objekt nebo nemovitost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím formuláře, abychom mohli nezávazně probrat možné formy spolupráce.

Firmy a instituce

Podmínky získání dotace pro firmy

V následujících letech si můžete zažádat o čerpání dotace na FVE v těchto programech:

 • Modernizační fond
 • Národní plán obnovy
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK
 • Přesné informace o podporovaných zdrojích najdete zde - prehleddotaci.cz

Následující dotační období přinese rekordní množství finančních prostředků, které budou moci využít všechny typy žadatelů, a to bez ohledu na právní formu. Rozhodnutí pořídit si FVE je nejen skvělá investice, ale také přispíváte ke snižování emisí CO2.

Modernizační fond – RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice

Podpora na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1 MWp i nad 1 MWp. Zažádat o tuto dotaci mohou však jen firmy, které již podaly předběžnou žádost. V případě, že jste předběžnou žádost nepodali, musíte vyčkat na další kolo. O dotaci mohou žádat stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Národní plán obnovy – Přechod na čistší zdroje energie (FVE)

Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky a zelenou digitální transformaci. Jedná se o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Součástí Národního plánu obnovy (NPO) je také dotační výzva „Přechod na čistší zdroje energie“. Díky tomuto kroku lze získat dotaci až 35 % ze způsobilých výdajů na výstavbu fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp a až 50 % na instalaci bateriového systému.

Národní plán obnovy má v plánu přerozdělit v rámci programu do roku 2026 až 180 mld. Kč.

OP-TAK - Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (NPO)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027) plynule navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020). Cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť).

Na co lze žádat dotaci
 • Pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
 • stavební práce, dodávky a služby,
  projektová dokumentace,
  inženýrská činnost (TDI, AD).
Kdo může dotaci získat

Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Forma a výše podpory
 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 - 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post - tedy po realizaci projektu.
Hlavní podmínky dotace

Podpořeny budou projekty od 1kW do 1MW. Při žádosti o dotaci se ale nejvíce vyplatí projekty za 2 mil. Kč a výše (odpovídá cca 500 m2 plochy nebo 250 ks solárních panelů).

 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Příjem žádostí:

do 30. 11. 2022

Kontaktujte nás,
abychom Vám vypracovali nezávaznou nabídku

Po vyplnění poptávkového formuláře Vás kontaktujeme a dohodneme termín schůzky s naším technickým zástupcem.

Typ zařízení
Velikost objektu
0
m2
Děkujeme vám za vyplnění formuláře.
Brzy vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.